USŁUGI

USŁUGI

– dostawa i montaż bram, automatyki, ogrodzeń, furtek, drzwi, okien,
– usługi koparką, koparko-ładowarką, minikoparką,
– wykopy i nasypy, poniżej lub powyżej powierzchni ziemi,
– niwelacje – wyznaczanie wysokości pomiędzy punktami terenowymi oraz wyrównywanie terenu,
– melioracje,
– wykop pod fundamenty
– odśnieżanie mechaniczne placów, parkingów,
– odśnieżanie ręczne chodników i podjazdów
– skuwanie lodu
– posypywanie piaskiem lub solą
– wywóz śniegu

Czas pracy liczony od momentu wyjazdu z terenu firmy.

SYSTEMY OGRODZEŃ WOJCIECH ŚWIĄTKOWSKI

ul. Nad Torem 4
86-300 Grudziądz

Email